GRUPOS EN MARCHA!

Nas semanas previas ao primeiro obradoiro quedaron configurados os grupos de acción para cada un dos tres retos. Grupos heteroxéneos, con profesionais de diferentes campos que poden achegar visións dende diferentes perspectivas.

Son cinco participantes por cada un deles, que previamente prepararon e enviaron as súas ideas. Vídeos, presentacións, textos… Un gran traballo previo pola súa parte, un gusto ver profesionais con tantas inquedanzas na nosa organización.

Non poden estar todos os que se interesaron polo proxecto, pero contamos con eles para vindeiras convocatorias, que agardamos se produzan.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Deixar un comentario