OBRADOIRO 1, COMEZAMOS!

O espazo de innovación do Hospital Clínico de Santiago de Compostela sírvenos como primeiro punto de encontro a todos os participantes neste evento, concebido para buscar a efectividade e a intelixencia colectiva como elementos multiplicadores, dándolle o protagonismo a profesionais que teñen moito que dicir pero que non interveñen directamente na xestión do coñecemento.

A dinámica de traballo organizouse en torno aos tres grupos, cada un deles encargado de afrontar un dos retos. Cada participante expúxolle ao resto do grupo a idea que enviou previamente, para debatelas entre todos e decidir que liña seguir de cara a realiación da acción formativa final encamiñada á mellora dos retos.

Na segunda parte da tarde cada grupo presentou, en sesión conxunta, a súa idea final ou obxectivo no que traballar de cara esa acción formativa final.

Percibimos moita pasión, moitas ganas de facer, de escoitar, de aprender, unha vontades de compartir para a mellora común.

E as liñas sobre as que traballará cada grupo son:

Grupo 1. Consulta compartida
Grupo 2. Sensibilización aos pacientes crónicos e aos profesionais no uso do medicamento
Grupo 3. Adestramento en habilidades sociais e emocionais para profesionais

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Deixar un comentario