Nome(s):*

Apelido(s):*

Cal é o teu centro de traballo:*

Correo electrónico:*

Seleciona un reto:*

Qué solución expós:*

Cóntanolo ti mesmo (incorpora un vídeo contándonos ti mesmo a solución exposta) Max 15Mb:

Formatos compatibles .mp4 .avi .wmv

Recursos que consideras necesarios para levar a cabo dita solución:**Campos obrigatorios